Badanie OCT moduł jaskrowy – optyczna koherentna tomografia warstwy włókien nerwowych i tarczy nerwu wzrokowego

okulary na tle tablicy do badańBadanie OCT moduł jaskrowy w naszej placówce wykonujemy z użyciem aparatu OPTOVUE i-Scan. Jest to bezinwazyjna metoda, którą stosujemy w przypadku pacjentów w każdym wieku. Wykonanie OCT moduł jaskrowy zlecamy na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań wstępnych. Podczas tego rodzaju tomografii oka dokładnie mierzymy grubość warstwy włókien nerwowych otaczających tarczę nerwu wzrokowego.

 

Po co wykonuje się badanie OCT moduł jaskrowy?

Wynikiem trójwymiarowej tomografii jest przestrzenny obraz tarczy nerwu, który pozwala nam dokładnie przeanalizować wszystkie istotne parametry. Metoda ta jest bardzo przydatna w diagnostyce jaskry, zwłaszcza we wczesnym etapie rozwoju choroby. Badanie RNFL często stosujemy także w diagnostyce chorób siatkówki i krótkowzroczności oraz w przypadku schorzeń niedokrwiennych oka.