Badania profilaktyczne

pan z zarostem podczas badania

W naszym gabinecie wykonujemy profilaktyczne badania okulistyczne zarówno wstępne, jak i okresowe. Każdy pracodawca ma bowiem obowiązek skierować nowozatrudnionych pracowników na badania wstępne, uwzględniające badanie u okulisty, zanim jeszcze zacznie on wykonywać swoje obowiązki. Zatrudnieni pracownicy również powinni regularnie uczęszczać na badania profilaktyczne, w terminie adekwatnym do stanowiska pracy.

 

W jakich zawodach wymagane są okresowe badania okulistyczne?

W naszym gabinecie wykonujemy okresowe badania kierowców oraz osób pracujących na wysokościach i przy komputerze. Warto jednak podkreślić, iż według obowiązującego prawa, każda osoba zatrudniona powinna obowiązkowo przejść badania okresowe. Pokrycie ich kosztów leży po stronie pracodawcy. Na skierowaniu od osoby zatrudniającej powinna widnieć informacja o warunkach panujących na konkretnym stanowisku. Na tej podstawie dostosujemy bowiem zakres badania.