Badanie pola widzenia – perymetria

gabinet okulistyczny

Perymetria pomaga w diagnostyce wielu chorób oczu. Jest to w pełni bezbolesne i nieinwazyjne badanie, podczas którego nie stosujemy kropli rozszerzających źrenice. Pacjent w żaden sposób nie musi się przygotowywać. Osoby na co dzień korzystające z okularów do czytania, muszą pamiętać o zabraniu ich ze sobą na wizytę. W naszej placówce wykorzystujemy aparat Humphrey Field Analyzer 3. Jest to wysokiej jakości sprzęt, który daje w pełni miarodajny wynik. Zadaniem pacjenta podczas przeprowadzanego badania jest sygnalizowanie momentu pojawiania się punktu świetlnego.

 

Po co wykonuje się badanie pola widzenia?

Perymetria jest jednym z podstawowych badań, które zlecamy przy podejrzeniu jaskry oraz na etapie monitorowania rozwoju tej choroby. Ponadto badanie to pozwala wykryć ewentualne ubytki w polu widzenia. Najczęściej ten konkretny rodzaj badania przeprowadzamy więc u pacjentów, u których istnieje podejrzenie występowania chorób siatkówki (odwarstwienie, zmiany w plamce), nerwu wzrokowego i ośrodkowego układu nerwowego (guzy wewnątrzczaszkowe, zmiany pourazowe, udary) oraz w diagnostyce nawracających bólów głowy.